12' Jellyfish - T-Rex, Kansas City, KS

Jellyfish Booth - T-Rex Kansas City